Jak funguje ozón

Lidský čich rozpozná typickou svěží vůni ozonu již ve velmi nízké koncetraci. Běžně tuto vůni můžeme cítit po bouřce nebo při svařování elektrickým obloukem či u kopírovacích strojů. Slovo OZON znamená v řečtině “vonět”.

Ozon je přírodní čistící a desinfekční látka. Je to dosud nejsilnější oxidační činidlo, které je používáno v mnoha oblastech, jako je lékařství, zemědělství, potravinářský průmysl atd… Ozon je 3000x rychlejší než chlór a 25x účinnější než kyselina chloritá (NOCL), 2500x než chlornan (OCL) a 5000x než chloramin (NH2CL) a je přitom mnohem bezpečnější. Neexistuje žádný virus, bakterie, plísně a houby, které by odolaly ozonu.

Ozon má dezodorační efekt, to znamená, že redukuje nežádoucí zápachy v prostředí (cigaretový kouř, pachy zvířat, pot, zápachy z nátěrů, lepidel apod.). Ozon nemaskuje příčiny zápachu, ale trvale je odstraňuje.

Po aplikaci ozon nezanechává žádné stopy ani toxická rezidua a nezpůsobuje žádné alergické či dýchací potíže, které mohou vytvářet chemické dezinfekční prostředky.

Ozon přítomný v ovzduší je schopen oxidovat a touto cestou odstraňovat chemické sloučeniny a ničit patogenní mikroorganizmy.

Jak vzniká ozon?

Koronové výboje:
– technologie založená na proudění vzduchu přes elekrické pole v němž vzniká tzv. tichý výboj, jehož elektrický proud štěpí molekuly kyslíku na jednoatomové radikály, které se spojují s molekulami kyslíku a dochází ke vzniku ozonu

Vznik ozonu pomocí UV lamp:
– UV lampa štěpí molekuly kyslíku na jednoatomové radikály, které se spojují s molekulami kyslíku a tak vzniká ozon
– nevýhodou této medody je malá produkce ozonu a vyšší příkon elektrické energie

Aplikace ozonu

Nejčastější aplikace ozonu O3 v uzavřených prostorech:

Odstraňování zápachů a desinfekce:
– odstranění nežádoucích zápachů a desinfekce prostor
– odstranění zápachu po požáru a záplavách
– odstranění zápachu domácích zvířat
– odstranění zápachu cigaretového kouře a z kuchyní
– odstranění zápachu od potu a inkontinence
– odstranění pachů ze šatníků a obuvi
– odstranění chemických zápachů z nejrůznějších nátěrů, ředidel, lepidel apod.

Na rozdíl od jiných chemických přípravků ozon přímo odstraňuje příčiny zápachů (nepřekrývá je).

Likvidace patogenních mikroorganismů:
– zničení virů, baktérií, plísní a hub
– likvidace hmyzu, roztočů a parazitů (blechy, vši, štěnice, šváby…)
– efektivní v likvidaci alergenů
– odstranění plísní a jejich spor

Ozon likviduje i patogeny, které jsou vůči působení chlorových přípravků odolné. Jako plyn proniká do všech koutů a skulin, i do pórů nejrůznějších materiálů (stěny, podlahy, nábytek, koberce, textílie, zařízení…).

Aplikace ozonu následně negeneruje žádné závadné odpadní látky (rezidua). Ozon je ekologický a šetří peníze za různé dezinfekční prostředky.

 Použití pro

  • Automobily
  • Hotely a gastro
  • Zdravotnictví a soc. služby
  • Domy a byty
  • Sport a fitness
  • Požáry, povodně

Ozon ničí bakterie, viry a plísně

Bakterie jsou malé jednobuněčné mikroorganizmy s jednoduchou strukturou. Ozon narušuje metabolismus buněk tak, že dochází k prasknutí buněčné membrány a tím ke zničení baktérií. Paralelním efektem po jejich zničení je i odstranění zápachu, který bakterie případně způsobují.

Plísně jsou považovány za významný faktor, který může mít velmi negativní vliv na zdraví člověka, zejména z hlediska možného podílu na vzniku celé řady alergických a mykotických onemocnění. Ozon spolehlivě zničí spory plísně a tím zamezuje jejímu dalšímu šíření.

Viry jsou na rozdíl od baktérií nebuněčné parazitické organizmy. Sami osobě nejsou aktivní, ale ke svému rozmnožovaní potřebují nějakou hostitelskou buňku. Stavba viru je přitom jednoduchá. Je tvořen nukleonovou kyselinou (DNA nebo RNA) a bílkovinným obalem. Vlivem působení ozonu dojde k narušení bílkovinného obalu a tím k destrukci viru. 

Ozon reaguje s látkami, se kterými chlór nereaguje nebo reaguje nevhodným způsobem jako jsou:

  • látky ovlivňující chuť barvu či vůni
  • kovy a mangan
  • kyanidy, fenoly
  • a další…

Pozor!

Vyšší koncentrace ozonu lze aplikovat pouze bez současné přítomnosti lidí, zvířat a rostlin! Při dodržení bezpečnostních upozornění lze generátor ozonu využít bez problémů jak doma, tak ve firmě, v autě, na chatě atd.